Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Το Κέντρο Μελέτης “Happy Study” βρίσκεται στην οδό Καλυψούς 110-114 στην Καλλιθέα.

Τηλ. επικ.: 211-4171480

Ε-mail: info@happystudy.gr

Υπεύθυνη Σπουδών – Διευθύντρια: Ελίνα Τζίβα-Μουστάκη 

IMG_6380