Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το Κέντρο Μελέτης Ηαppy Study ένας εκπαιδευτικός προορισμός για τα παιδιά του Δημοτικού!!  Ασχολείται με την καθημερινή Σχολική Μελέτη, με πλήρη και  εξατομικευμένη υποστήριξή  τους , σε ολιγομελή τμήματα.

Το  έμπειρο εκπαιδευτικό  προσωπικό, μέσα σε ένα κλίμα φιλικό και υποστηρικτικό φροντίζει για  την Σχολική Μελέτη των  παιδιών σε καθημερινή βάση έτσι  ώστε να  επιστρέφουν στο  σπίτι καλά διαβασμένα και  προετοιμασμένα για  την  επόμενη  μέρα στο  σχολείο.

Εκτός από την καθημερινή Σχολική Μελέτη λειτουργεί τμήμα  προετοιμασίας για τις  εισαγωγικές εξετάσεις στα  Πρότυπα Γυμνάσια.

Στόχος μας να μελετούν  οργανωμένα,αποδοτικά, να λύνουν τις απορίες τους και  να  καλύπτουν τα  κενά  τους ώστε  να  αυξάνεται η σχολική  τους απόδοση.

Ο χρόνος  μελέτης είναι  2  ώρες  καθημερινά, μπορεί  όμως ο  μαθητής να  ακολουθήσει και πρόγραμμα  3ωρης μελέτης  εφ΄όσον  κριθεί αναγκαίο από τους γονείς  και  τους  εκπαιδευτικούς.

Στην  περίπτωση που το  παιδί ολοκληρώσει τη  μελέτη του  νωρίτερα από τον προκαθορισμένο χρόνο του  δίνεται η δυνατότητα για  επαναλήψεις, ώστε να  καλύπτει τα κενά του. Η ίδια  πρακτική  ακολουθείται και  στην  περίπτωση των  σχολικών αργιών όπως και τις μέρες  που  δεν  έχει  μελέτη για  την  επόμενη μέρα.

Οι γονείς ενημερώνουν το Κέντρο Μελέτης για το  πρόσωπο  που  παραλαμβάνει το  παιδί και  δεν  υπάρχει  δυνατότητα παραλαβής από άλλον.

Μεταφορά  –  Φύλαξη  Μαθητών
Το  Κέντρο Μελέτης αναλαμβάνει τη  μεταφορά των  μαθητών από  τα  κοντινά σχολεία  και  επιπλέον  τη φύλαξή τους εκτός του  ωραρίου της μελέτης.

Στον  ωραία διαμορφωμένο  χώρο μας έχουμε  λάβει  όλα τα  μέτρα που απαιτούνται για  την  προστασία των  παιδιών.